Winstrol zambon cena

Właściciele oraz moderatorzy są zdecydowanymi przeciwnikami stosowania dopingu farmakologicznego w sporcie. Stosowanie dopingu jest nieuczciwym i niemoralnym zachowaniem. Doping jest sztucznym, nienaturalnym sposobem podnoszenia wydolności organizmu. Stosowanie dopingu jest zawsze niebezpieczne oraz niesie ryzyko utraty zdrowia a nawet życia. Czym bardziej amatorskie podejście do tego zagadnienia tym większe potencjalne ryzyko. Absolutnie nigdy nie należy stosować jakichkolwiek farmaceutyków bez konsultacji z właściwym lekarzem prowadzącym. Dział doping służy wyłącznie wymianie informacji, a informacje zawarte w nim nigdy nie mają charakteru instruktażowego i absolutnie jako takie nie mogą być traktowane. Wypowiedzi moderatorów jak i innych użytkowników działu nie są wytycznymi co do sposobów i metod stosowania farmaceutyków; chyba, że dana osoba jest znana jako lekarz właściwej specjalizacji, a jej dane zostały przez nią uczciwie podane w profilu i zweryfikowane przez właścicieli forum. Mimo to właściciele serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za ich doradztwo w tym zakresie (obecnie brak takich osób). Nakłanianie do stosowania dopingu jest przestępstwem i jest postrzegane przez właścicieli portalu jako skrajnie naganne, konsekwencją czego jest wykluczenie z grona użytkowników serwisu. Wszelkie ujawnione próby kupna lub sprzedaży farmaceutyków za pośrednictwem forum będą z całkowitą konsekwencją eliminowane a osoby uczestniczące w procederze i ich dane będą ujawnione organom ścigania. Uprzejmie prosimy o natychmiastowe reakcje i kontakt w przypadku napotkania na naszym forum powyższych zjawisk i sytuacji. Pomoże nam to w zachowaniu bezpieczeństwa użytkowników oraz legalności funkcjonowania forum.

 Andriol is a form of testosterone (as undecanoate) developed by Organon, a leading pharmaceutical company in the field of steroid hormones. The trick with Andriol is that the compound is orally ingested, but still bypasses the liver and is not broken by liver enzymes and it is not toxic liver. According to the producer, Andriol (which is based on castor oil and propylene glycol laurate) is absorbed through the lymphatic system. Whether this feature of Andriol or something else, testosterone undecanoate fails to produce significant weight savings consistent. On the other hand, it is not ineffective, especially if taken during the day, one capsule every 2-4 hours. Also, Andriol has virtually no side effects: even the natural testosterone production does not seem to be affected. Obviously, such frequent use is both unrealistic and in the end, it is up to the user if he / she wants to take the milder (if costly) approach and get decent gains without endangering his / her : Andriol is a very safe drug, especially in comparison to other forms of testosterone and no serious side effects are known, even if taken in large quantities. Yet it is the least known testosterone ester and some caution is still valid.

Vse proizvajalci Alpha Pharmaceuticals Bayer Schering Laboratories Bioniche Pharma Biosira labs BM Pharmaceutical Body Research Laboratories British Dispensary laboratories British Dragon Laboratories Gen-Shi Laboratories Genesis Laboratories La Pharma Laboratories March Laboratories Organon Laboratories Primus Ray Rotexmedica laboratories Shree Venkatesh Thaiger Pharma Titan HealthCare

Winstrol zambon cena

winstrol zambon cena

Media:

winstrol zambon cenawinstrol zambon cenawinstrol zambon cena

http://buy-steroids.org